लोकसेवा कसरी तयारी गर्ने ?

 

  • सर्वप्रथम लोकसेवाको शिलेवसलाई राम्रो सँग अध्ययन गर्ने र मिल्दो शिर्षक लाई ग्रुप बनाउने
  • दैनिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका, मासिक पत्रिका लाई निरन्तर अध्ययन गर्ने र आफ्नो शिर्षक सँग मिल्ने लेख रचना हरुलाई कटिङ गर्ने, फाइलिङ गर्ने वा बुँदा टिपोट गर्ने र नोट बनाउने र मिल्ने शिर्षक सँग आन्तरीकीकरण गर्ने
  • अवधारणागत स्पस्ट हुने र लेखाइलाइ थप महत्व दिइ क्रमश: पढाइ तथा लेखाइलाइ सँग सँगै अघि बढाउने
  • आफ्नो लेखाइ लाई सम्बन्धित विषय विज्ञ तथा सहपाठि लाइ देखाउने र प्राप्त पृष्ठपोषण लिइ निरन्तर अबलम्बन गर्दै जाने
  • सहपाठि, सहकर्मि तथा बौद्धिक बर्ग सँग निरन्तर छलफल र अन्तर्कृया गर्ने
  • संविधान, आवधिक योजना, बजेट, शिर्षक सँग सम्बन्धीत ऐन, नियम तथा निर्देशिकाको सम्भव भए सबै राम्रो सँग अध्ययन गर्ने नभए कम्तिमा प्रस्तावना वा मुल भाव हेर्ने टिपोट गर्ने जस्ले लेखाइलाइ गुणस्तरीय बनाउछ
  • विद्यमान कानूनी प्रावधान, हाम्रो अहिलेको अवस्था तथा ग्याप पत्ता लगाइ आफ्नो उत्तरलाइ ग्यापपुरा गर्ने तर्फ हिट गर्ने

सबै  बिषयको उत्तर तयारी गर्दा सकेसम्म (SWOT Analysis: Strengths, Weakness, Opportunities and Threats)  जस्ता पक्षलाइ ध्यान दिन सकेको खण्डमा जतिसुकै कठिन प्रश्नपनि समाधान गर्न सक्ने हुन्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.